razvesdinėti


razvesdinėti
×razvesdinė́ti (hibr.) tr. 1. žr. razvesti 3: Akmenį razvesdinėjam ir aplejam karlackus (kolorado vabalus) Dv. 2. prk. erzinti: O kalvys nerenka sau galvon (neima į galvą), giema, juokiasi ir razvesdinė́ja savo momą LzŽ. \ vesdinėti; apsivesdinėti; atvesdinėti; davesdinėti; įvesdinėti; išvesdinėti; panusivesdinėti; parvesdinėti; pervesdinėti; pravesdinėti; privesdinėti; razvesdinėti; suvesdinėti; užvesdinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apsivesdinėti — ×apsivesdinėti žr. apvesti 8 (refl.): Su kadokais (klumpėti) apsivesdinėjo Dv. vesdinėti; apsivesdinėti; atvesdinėti; davesdinėti; įvesdinėti; išvesdinėti; panusivesdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvesdinėti — 1. Dv žr. atvesti 2: Atvesdinėja žmogus pirkion baronėlį Zt. | Aš turėjau bulių; o kaimynai atvesdinėjo karves Pns. 2. žr. atvesti 3: Moma nuej[o], atvesdinėja sūnų LzŽ. | refl. tr.: Atsivesdinėj[o] vieną mergą in balkoną DrskŽ. 3. iter. atvesti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davesdinėti — ×davesdinėti (hibr.) Šč žr. davesti 1: Kap ingi medžią mešką davesdinėja, ima būbnan mušt, kad negirdėt švokštimo medžio Dv. vesdinėti; apsivesdinėti; atvesdinėti; davesdinėti; įvesdinėti; išvesdinėti; panusivesdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvesdinėti — tr. 1. žr. išvesti 1: Jį išvesdinėjo iš mokyklos salės Vrn. 2. žr. išvesti 3: Išvesdinėja iš za stalo jaunąją LzŽ. ║ Bernas šokt mane ižvesdinėj[o] DrskŽ. Išvesdinėja pirmutinis maršalka šokius Dv. 3. vyti (siūlus): An vituškų matką išvesdinėja …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panusivesdinėti — (dial.) tr. LKKXIV213(Zt) daugelį, visus nusivesti. vesdinėti; apsivesdinėti; atvesdinėti; davesdinėti; įvesdinėti; išvesdinėti; panusivesdinėti; parvesdinėti; pervesdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvesdinėti — 1. žr. parvesti 2: Jo žentas parvesdinėjo karvę Lp. | refl. tr.: Parsivesdinėja namo itą jautį Dv. 2. refl. iter. parvesti 3 (refl.): Sūnus įsidrąsino savo sugyventinę į numus parsivesdinėti Vkš. 3. refl.žr. parvesti 3 (refl.): Kokių vel …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervesdinėti — 1. žr. pervesti 2: Pervesdinėj[o] gyvulius per upę DrskŽ. 2. Kpč iter. pervesti 3: Jis pervesdinėjo per sieną užsienio žvalgybos agentus rš. ×3. žr. pervesti 11. ║ Skaito angliškai, lietuviškai pervesdinėja DrskŽ. vesdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravesdinėti — ×pravesdinėti (sl.) žr. pravesti 4: Mane pravesdinėja ik kryžiavam keli LzŽ. vesdinėti; apsivesdinėti; atvesdinėti; davesdinėti; įvesdinėti; išvesdinėti; panusivesdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privesdinėti — žr. privesti 1: Privesdinėjo jį prieg kurtinio Kb. vesdinėti; apsivesdinėti; atvesdinėti; davesdinėti; įvesdinėti; išvesdinėti; panusivesdinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvesdinėti — 1. refl.žr. suvesti 1 (refl.): Susivesdinėt [anūkas] draugus, kad būt[ų], tiktai išvažiav[o] Drsk. ×2. žr. suvesti 19: Čertas suvesdinėjo gaspadorių su gaspadine, kad bartųs LzŽ. Sivesdinėt [žmonių] aš nenoriu Dv. 3. žr. suvesti 20 …   Dictionary of the Lithuanian Language